Fokusområden

 • Integrerad infrastruktur
 • Mobilitet och tillgänglighet
 • Planering och byggd miljö
 • Livsstil och konsumtion

Teman

 • Testbäddar och Living Labs
 • Innovation och entreprenörsskap
 • Finansierings- och affärsmodeller
 • Styrning
 • Intelligens, cybersäkerhet och etik
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin
 • pin